Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

Proběhne v sobotu dne 6. ledna 2018 v 10.00 hod., ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat z oborů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.–2. místě v rankingu Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR. Obory na naší fakultě jdou s dobou a připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

Na Dni otevřených dveří NF VŠE se studenti dozvědí vše o:

  • Studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE
  • Podmínkách přijetí
  • Přihláškách ke studiu, jak je vyplnit, jak je podat i o dalších důležitých skutečnostech souvisejících  s přijetím na NF VŠE

Program

  • Úvodní slovo děkana
  • Představení jednotlivých oborů
  • Vystoupení proděkana pro zahraniční vztahy
  • Vystoupení studentského zástupce
  • Jak se na fakultu přihlásit?
  • O testech OSP společnosti SCIO
  • Diskuse, odpovědi na dotazy, osobní setkání s pedagogy NF VŠE, pro zájemce prohlídka areálu VŠE

Předpoklad ukončení programu v 11.30 hod. Více o Dni otevřených dveří NF VŠE se mohou Vaši studenti dozvědět na http://nf.vse.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/

Těšíme se na setkání.

Za vedení fakulty

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.,

proděkan

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF DOD NF VŠE_2018_plakát
Dokument PDF
391.03 kB