Kontejner pro Haiti

V předvánočním čase se naše škola ve spolupráci s místní charitou zapojila do akce Kontejner pro Haiti.

Sbírku organizovala Arcidiecézní charita Olomouc a naše škola poslala haitským obyvatelům lavice a židle, kterými mohou vybavit vyučovací třídy. Iniciátorem akce na našem gymnáziu byl pan školník Petr Masař, kterému za zprávu o probíhající sbírce a za jeho pomoc při přesunu materiálu z půdních prostor na nákladní automobil velmi děkujeme.

Více se můžete dozvědět v průvodním a děkovném dopise v přílohách k tomuto článku a na webových stránkách věnovaných pomoci Haiti.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (21)
Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Kontejner pro Haiti – průvodní dopis
Dokument PDF
320.67 kB
Dokument PDF Kontejner pro Haiti – děkovný dopis
Dokument PDF
2.28 MB