Pořad Putující písničky s hudebním historikem a rusistou Jiřím Klapkou

Pod názvem Putující písničky si mohli nejen studenti ruského jazyka z našeho gymnázia vyslechnout pořad zpívajícího rusisty Jiřího Klapky.

Přednáška s koncertem se konala 4. dubna 2018 v 10:30 v aule Gymnázia Františka Palackého. Účastnily se třídy, kde se vyučuje ruština: 4. B (jen ruštináři), 3. E (celá třída), 1. A (celá třída), 2. A (celá třída), 3. A (jen ruštináři).

Mgr. Jiří Klapka je hudební historik a předseda České asociace rusistů. Jeho přednáška o podivuhodných cestách českých písní i muzikantů a kantorů ve světě byla spojena se zpěvem písniček za doprovodu akustické kytary. Zazněla jména slavných dirigentů Jana Bohumíra Práče a Eduarda Nápravníka, ale i písničkáře Jaromíra Nohavici. Dozvěděli jsme se o tom, jak české nápěvy putují mezi národy a stávají se zde oblíbenými, nebo i zlidovělými. Proto zněly české písně zejména v ruštině, ale i polštině, ukrajinštině, angličtině a vtipně poupravené „japonštině“.

Znění těchto písní bylo příjemným ozvláštněním teoretické přednášky a většinu studentů jistě zaujalo již uvedení celého jeho projevu zpěvem písně. Také velice pobavily parodie tradičních písní, týkající se aktuální doby, které několikrát zazněly. Vedle toho naopak pohladily po duši zhudebněné verše A. S. Puškina. Díky těmto vsuvkám byla přednáška pro studenty ostatních jazyků minimálně zábavná a pro studenty ruského jazyka velice poučná a zajímavá.

Adéla Šmelcerová (2. A) a PhDr. Jana Krcháková

Fotografie (5)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF POZVÁNKA PUTUJÍCÍ PÍSNIČKY
Dokument PDF
118.35 kB