Co všechno se dělo na počest básním a rýmům v letošním roce? Prohlédněte si fotografie pořízené v průběhu Mezinárodního dne poezie 2017.

Aktualita k této galerii: Mezinárodní den poezie 2017

Fotogalerie publikována 20. listopadu 2017 17:03, obsahuje celkem 43 fotografií | Kategorie: Jiné | Aktivity: MŠ Krhová | 1. A | český jazyk a literatura, výtvarná výchova