Žáci 1. A na návštěvě v MŠ Krhová.

Aktuality k této galerii: Den poezie, Den poezie podruhé

Fotogalerie publikována 20. prosince 2018 18:20, obsahuje celkem 124 fotografií | Kategorie: Vzdělávací akce | Aktivity: MŠ Krhová | 1. A | český jazyk a literatura, hudební výchova