Obrázek článku Vydařený koncert „Studenti městu“

Ve středu 13. června uspořádala naše škola ve spolupráci se sborem z Nového Jičína benefiční koncert na podporu sluchově postižených dětí.

Sbor Basové G pod patronátem své alma mater organizuje svůj tradiční červnový benefiční koncert již po jednadvacáté. Tentokrát se akce konala v nádherné akustice secesní kaple Speciálních škol pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Vedle Basového G vystoupil také mládežnický sbor z Nového Jičína s příznačným názvem Puellae et pueri, tedy dívky a chlapci. Novojičínský sbor patří ke stálým partnerům našeho sboru, s Basovým G si oplácejí hostování na koncertech již po několikáté. A že je toto spojení příjemné a inspirativní, pocítili diváci v zaplněném hledišti i zpěváci obou těles.

Oba sbory ve svých různorodých a vzájemně se doplňujících programech předvedly doslova to nejlepší, co v nich je, a na závěr koncertu spojily své hlasy do nádherně procítěné harmonie. Všichni sbormistři (Jana Krcháková za Basové G a Andrea a Karel Dostálovi za Puellae et pueri) se tak mohli poklonit nejen publiku, ale symbolicky i svým zpěvákům za jejich výkony. Také posluchači nešetřili potleskem i neopakovatelnou atmosférou a jistě odcházeli z koncertu naplněni bohatými hudebními zážitky. V neposlední řadě byli všichni zúčastnění součástí krásné myšlenky, že je potřeba si vzájemně pomáhat. Pěkný finanční výtěžek z koncertu tak putoval do rukou ředitele škol pro sluchově postižené Antonína Liebela a odtud k těm nejpotřebnějším.

PhDr. Jana Krcháková, sbormistr Basového G

Fotografie (10)