Obrázek článku Zase se nám to u rybníka vydařilo

Také letos jsme v rámci studia biologie zahájili nový školní rok u rybníka v areálu lesoparku v bývalých kasárnách.

Počasí nám přálo a po chladném ránu přišel příjemný den. Žáci třetího a pátého ročníku byli rozděleni do skupin a zahájili svou práci. Postupně střídali jednotlivá stanoviště a pečlivě vyplňovali protokoly. Dozvěděli se spoustu nových informací o ekosystému rybníka, rostlinách a živočiších v okolí, fyzikálně chemických vlastnostech vody atd.

Celý den nám velice rychle uběhl a budeme se těšit zase za rok se žáky nyní o rok mladšími. Velice děkujeme Jitce a Mirkovi Dvorským z blízkého Valašského ekocentra, kteří již tradičně vedli stanoviště lovců vodních breber a breberek, kterých bohužel v přerybněném rybníku rapidně ubývá.

Mgr. Pavel Daniš

Fotografie (12)