Obrázek článku Za breberkami do kasáren

Nejen za vodními bezobratlými se v rámci výuky zoologie v pátek 2. září vydali k rybníku v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí žáci třetího ročníku vyššího gymnázia.

Pro studenty bylo připraveno jedenáct stanovišť, na nichž si vyzkoušeli stanovit fyzikální a chemické vlastnosti vody na dané lokalitě, seznámili se se základními ekologickými pojmy a potravními vztahy panujícími v ekosystému rybníka, zjistili jaký je rozdíl mezi hygrofyty a hydrofyty a také, jaké hlavní skupiny rostlin dominují stromovému, keřovému a bylinnému patru v okolí stojatých vod. Nejatraktivnějším zastavením na okružní stezce kolem rybníka byl bezpochyby lov vodních bezobratlých, který probíhal pod vedením odborných lektorů z blízkého ekocentra Mgr. Jitky Dvorské a Mirka Dvorského, Mgr. Jana Husáka z partnerského Muzea regionu Valašsko a Mgr. Barbory Šimíčkové.

Studenti si z terénní zoologické exkurze – již tradiční součásti praktické výuky biologie na našem gymnáziu – odnesli řadu nevšedních zážitků a doufejme, že některým biologům zůstalo zapsáno v šedé kůře mozkové také určité množství informací a vědomostí, které v budoucnu jistě zhodnotí.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (11)