Obrázek článku Ekosystém rybníka

Pátý ročník terénní zoologické exkurze se opět vydařil.

O čtvrt na devět ráno se v pátek 8. září setkali u rybníka v blízkosti Valašského ekocentra žáci třetího ročníku vyššího gymnázia, učitelé biologové, jeden znalostmi komplexně vybavený češtinář-dějepisec, Honza Husák a Jitka a Mirek Dvorští.

Lovili, měřili, určovali, vyprávěli, zamýšleli se, diskutovali, sestavovali potravní pyramidy, četli naučné tabule, nutili sekáče k odvržení končetin (ten se ovšem donutit nedal), vše poctivě zapisovali a nakonec odevzdali vypracovaný protokol v radostném očekávání první jedničky z biologie v tomto školním roce.

Sluníčko, jako prozatím každý rok, exkurzi přálo a hezky hřálo, jen možná letos až příliš, protože v rybníce bylo o poznání méně života než v letech minulých. Zda za to mohou letošní sucha, přemnožené kachny, žraví kapři nebo něco úplně jiného je třeba ještě vyzkoumat. A hned zde máme ekologické téma pro vědeckou práci. Tak pokud vás zaujalo, přihlaste se u vyučujících biologie.

Na další zoologicko-ekologické exkurzi na shledanou zase příští rok.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (5)