Obrázek článku Den otevřených dveří VŠB – Technické univerzity Ostrava

Akce se koná v pátek 25. ledna 2019 od 8:30 do 14 hodin.

Letos poprvé se Den otevřených dveří  VŠB-TUO uskuteční v jeden den pro všechny fakulty. Studentům představíme naše obory ukázkami možného profesního uplatnění. Nebudou chybět exkurze do laboratoří, přednášky a soutěže.

Na Aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě na ul. 17. listopadu se představí: Hornicko-geologická fakulta, Fakulta materiálově-technologická (dříve Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství) a Fakulta strojní. Fakulta elektrotechniky a informatiky má program ve své budově v kampusu VŠB-TUO. Fakultu stavební můžete navštívit na ul. L. Podéště v Ostravě-Porubě, Ekonomickou fakultu na ulici Sokolská v centru Ostravy a Fakultu bezpečnostního inženýrství v Ostravě-Výškovicích na ul. Lumírové. Mezi aulou a externími fakultami bude jezdit kyvadlová doprava zdarma.

Podrobnější program Dne otevřených dveří, včetně jízdních řádů autobusů, je dostupný na webu univerzity: www.vsb.cz

Budeme velmi rádi, když na Den otevřených dveří dorazíte.