Obrázek článku Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. nabízí…

…pro akademický rok 2019/2020 akreditované bakalářské studijní programy.

Jedná se o tyto obory:

  • Všeobecná sestra
  • Porodní asistentka
  • Zdravotnický záchranář
  • Radiologický asistent

Studium bakalářských programů je možné nejen na základě odpovídajícího odborného středoškolského vzdělání (tj. střední zdravotnických škol). Základním předpokladem ke studiu je absolvování jakéhokoli středoškolského studia s úspěšně zakončenou maturitní zkouškou.

Škola často bývá druhou volbou pro studenty, kteří nejsou z kapacitních důvodů přijati na lékařské fakulty. Navíc nelékařské zdravotnické bakalářské programy jsou jedny z mála, v jejichž průběhu si student zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v rámci oboru (viz tabulka).

Den otevřených dveří Vysoké školy zdravotnické se koná 9. dubna 2019. Budete mít možnost získat informace o možnostech a podmínkách studia.

Aktuální informace najdete také na webových stránkách školy.