Obrázek článku Biologové zakončili školní rok ve Vražném

Poslední týden v červnu proběhl již velmi tradiční „Genetický workshop“.

Tato akce se opět konala v rodišti světově uznávaného zakladatele genetiky Gregora Mendela ve Vražném, místní část Hynčice 69. Tentokrát se dvěma učiteli jelo celkem 36 žáků naší školy.

První den workshopu začal návštěvou Mendelova muzea, kde si naši genetici začali vyplňovat své pracovní listy informacemi o jeho životě. Program pokračoval s krátkými přestávkami až do večera aktivitami zaměřenými na základy klasické genetiky. Druhý den ráno jsme dokončili pracovní listy a vyřešili všechny genetické úlohy a problémy. Závěrem workshopu přišel nejvíce očekávaný zlatý hřeb programu – popularizační přednáška RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.Masarykovy Univerzity v Brně. Tento odborník na slovo vzatý znovu uchvátil své posluchače nejnovějšími poznatky o využití DNA nejen v kriminalistice, ale i při pátrání v minulosti a ověřování pravosti ostatků známých osobností.

Závěrem je třeba zdůraznit, že letos nás zachránil pan kolega Blabla, který pana doktora Lízala dovezl od vlaku k nám, a pak zase zpět, když automobil paní kolegyně Heřmanové odmítl další spolupráci. Panu Blablovi proto patří velký dík za ochotu a spolupráci!

Mgr. Pavel Daniš a Mgr. Markéta Heřmanová

Fotografie (15)