Genetický workshop 2017

V samotném závěru letošního školního roku se opět konala prestižní akce zvaná Genetický workshop.

Mohli se jí zúčastnit jen ti nejlepší z nejlepších, tedy odvážlivci, co  se přihlásili do semináře z biologie v maturitním ročníku. Ve středu ráno nás autobus dovezl do rodného domu Johanna Gregora Mendela ve Vražném, v místní části Hynčice. Zde jsme se ubytovali a studenti byli rychle posláni do muzea, aby začali nasávat důležité informace o životě a díle Gregora Mendela.

Další program pokračoval v přednáškové místnosti prohlubováním genetických pojmů a přehledem historie genetiky a zásadních objevů na tomto poli. Pak studenti přestali na chvíli šustit s pracovními listy, aby mohli vyslechnout přednášku pana doktora Lízala z Masarykovy univerzity v Brně. Doktor Lízal poutavým způsobem studentům představil moderní genetické metody, např. tzv. DNA profilování. Ve své přednášce zmínil i historické události, které moderní genetické metody napomohly objasnit. Nezapomněl také zdůraznit význam genetiky v moderní kriminalistice.

Po přednášce jsme pokračovali vysvětlováním genetických problémů, jako jsou např. karyotypy a jejich různé defekty. V pozdním odpoledni jsme se vrhli na první várku genetických příkladů. Druhý den dopoledne jsme genetické příklady dořešili a čekali na autobus zpátky do Valmezu.

Za zmínku snad ještě stojí, že při vystupování z autobusu na Sokolské ulici jsme v páru minutách stihli notně promoknout a už se všichni těšíme na zítřejší poslední den školy, po kterém následují dlouhé prázdniny!

Zdraví Markéta Heřmanová a Pavel Daniš, učitelé biologie

Fotografie (7)