Obrázek článku Vzájemné soužití rozdílných světů, náboženství a kultur

V pondělí 17. února 2020 proběhla v aule gymnázia beseda s představiteli židovské a arabské komunity z Izraele.

V rámci festivalu Chaverut věnovaného Izraeli, který spolupořádá město Valašské Meziříčí, navštívili naši školu rabín a instruktor Krav maga David Bohbot a arabský křesťan Nasri Karram. Přiblížili studentům maturitního ročníku prostředí, které známe pouze z médií a možná jej vnímáme přes určité šablony. Měli jsme možnost poznat hlouběji historii soužití Židů a Arabů v Palestině a také získat některé poznatky o prevenci bezpečnostích rizik. Přednášku uvedla místostarostka města Mgr. Zdislava Odstrčilová.

Chaverut bude ve Valašském Meziříčí pokračovat do 22. března 2020. Jeho program stejně jako fotky z přednášky najdete přiložené k této zprávě.

Mgr. Filip Dřímal

Fotografie (22)