Obrázek článku Angličtina a němčina pro odbornou praxi bez přijímacích zkoušek

Slezská univerzita v Opavě otevírá nově akreditované obory v prezenčním studiu a pro akademický rok 2020/2021 na tyto obory promíjí uchazečům přijímací zkoušky.

Jedná se o obory Angličtina pro odbornou praxi a Němčina pro odbornou praxi. Během studia mají studenti především jazyková cvičení (Praktický jazyk, Obchodní komunikace, Nácvik výslovnosti, Gramatika, Reálie a kultura země cíloveho jazyka, Práce s textem a slovní zásobou, Komunikační dovednosti) a povinně volitelné předměty (Prezentační dovednosti, Finanční gramotnost, Úvod do překladu, Kulturní management, Geografie cestovního ruchu, Fondy EU a řízení projektů), druhý event. třetí cizí jazyk (Němčina, Angličtina a Italština).

Více informací najdete na webových stránkách Slezské univerzity.