Wolkerův Prostějov

Dne 15. března se v budově Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí konalo oblastní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov. 

 
Mezi přihlášené ve dvou kategoriích (15–17 let, 18–20 let)  patřily i tři naše studentky: Michaela Kristková, Derica Mazniová (3. E) a Nela Pastrnková (6. E).
Všechny tři byly úspěšné a postoupily do krajského kola této celostátní soutěže.
 
PhDr. Danuše Pospěchová
Fotografie (17)