Úspěšný Wolkrův Prostějov

Dne 9. března se 3 studenti naší školy zúčastnili okresního kola 60. ročníku celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov.

Derica Mazniová (4. E) v I. kategorii a Ondřej Hradil (3. A) v kategorii II. si vybojovali přímý postup do krajského kola, Michaela Kristková (4. E) dosáhla na prostup nepřímý, je zde tedy reálná šance, že všichni tři recitátoři budou růžový ústav reprezentovat i v dalším kole.

Viva le théatre!

Ondřej Hradil, 3. A

 

Fotografie (4)