Školní kolo recitační soutěže 2018

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v uměleckém přednesu.

Výsledky školního kola recitační soutěže 2018

  1. Mazniová Derica (5. E)
  2. Danišová Tereza (2. E)
  3. Žilinská Gabriela (4. B)
  4. Pastuszek Samuel Edward (1. A)

Další účastníci:

Isabela Indruchová (4. E)

Ondřej Hradil (4. A)

Klára Nejezchlebová (3. E)

Alexandr Veselý (1. B)

Kateřina Výmolová (4. A)

Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Marie Dufková