Obrázek článku Energetická olympiáda 2021

V pátek 15. 10. 2021 proběhlo školní kolo 4. ročníku Energetické olympiády pořádané společností Energetická gramotnost ve spolupráci s ČEPS a.s. a Fakultou elektrotechnickou ČVUT.

Soutěž probíhala online a byla centrálně zadána pro všechny účastníky ze středních škol v naší republice. Soutežní týmy měli běhěm 3 hodin zodpovědět 30 otázek týkyjící si výroby, spořeby a přenosu el. energie, alternativních zdrojů, energetické účinnosti, cenotvorby, efektivity či ekologie. Motivací pro studenty byl postup 25 nejlepších týmů do celostátního kola, kde se soutěží o hodnotné ceny.

Školního kola se letos u nás zúčastnilo rekordních 14 týmů. A jak si vedli? V našem školním kole  1. místo obsadil tým Cérky z 2. A ve složení Eliška Marušáková, Katka Kroužecká a Terka Pospíšilová. 2. místo obsadil tým Párci jsou zpět ze 4. B ve složení Jaroslav Brhel, Tomáš Bobek a Dominik Kreml a 3. místo  smíšený tým Šutráci ve složení Patrik Pernický (2. A), Jakub Šnajdr (4. E) a Renáta Danišová (1. E). Tentokrát se ani náš nejúspěšnějčí tým  neprobojoval mezi prvních 25 nejlepších v republice z celkového počtu 386 týmů a tak letos celostátní kolo zůstane bez našeho zástupce. Snad příští rok.

Celkové výsledky jsou k nahlédnutí zde.

Všem zúčastněným studentů děkuji za odvedené výkony a vítězům blahopřeji.

 

Ing. Bronislav Zachrdla