Obrázek článku GENETICKÝ WORKSHOP 2022

Ani letos studenti biologického semináře nepřišli o zážitky z tradičního genetického workshopu ve Vražném. Akce probíhala v období od 6. do 7. 9. 2022. 

Workshop se konal v rodném domě Gregora Mendela, zakladatele moderní genetiky. Součástí tohoto statku, jenž je zároveň národní kulturní památkou, nejsou jen prostorné pokoje, v nichž jsme byli ubytováni, ale nalezneme zde také knihovnu, kavárnu a muzeum zasvěcené Mendelovi a jeho rodnému regionu – Moravskému Kravařsku.

Po prohlídce muzea nás čekala přednáška pana doktora Lízala, jež byla věnována moderním genetickým metodám v oblasti identifikace osob. Pana doktora jsme – stejně jako na malém genetickém workshopu v červnu loňského roku – odměnili bouřlivým potleskem.

O následující program se postaral pan profesor Daniš společně s paní profesorkou Hladíkovou. S touto dvojicí jsme si nejprve připomněli základní genetické pojmy a zopakovali Mendelovy zákony. Do pozdních večerních hodin jsme pak společně řešili příklady týkající se monohybridismu, dihybridismu či dědičnosti krevních skupin. Dalšího rána jsme se pak – posilněni oderskou pizzou – věnovali problematice dědičnosti při vazbě vloh.

Akci jsme si všichni moc užili a věříme, že nově nabyté poznatky a zkušenosti uplatníme nejen u maturity a přijímacích zkoušek na vysoké školy, ale také v běžném životě.

 

Za studenty biologického semináře
Alžběta Manová, 4. B

Fotografie (1)