Obrázek článku Nabídka akcí Newton nebo Týden vysokoškolákem na PřF Univerzity Palackého v Olomouci

I v letošním školním roce pořádá Přírodovědecká fakulta UPOL oblíbené akce pro studenty i pedagogy.

Newton

Studentům zajímajícím se o přírodovědné obory je určen program Newton. Za souhlasu ředitele školy se jednotlivci mohou přihlásit k navštěvování vybraného předmětu po celý semestr, společně s vysokoškoláky pak mohou (ale nemusí) skládat zápočty a zkoušky s perspektivou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP mohou požádat o uznání kreditů za tento již úspěšně absolvovaný předmět. 

Přihlášení je možné do 15. 9. 2022 na stránce, kde jsou zveřejněny i podrobnosti k programu.

Týden vysokoškolákem na Přírodě

Očekávaný Týden vysokoškolákům na Přírodě se uskuteční 3.–7. 10. 2022. Jak už název napovídá, v rámci 5denního pobytu si individuální zájemci vyzkouší, co obnáší studium na fakultě, jak kouzelné jsou přírodní vědy, zažijí ubytování na kolejích, stravování v menze, budou mít možnost sdílet zkušenosti s vysokoškoláky. S ohledem na to, že akce se koná v době výuky, bude pro jejich účast nutný souhlas ředitele školy s jejich uvolněním, u nezletilých pak i zákonného zástupce. 

Zájemci mohou k přihlášení využít tento odkaz. Akce je pořádána zdarma.

Plánované akce, do kterých se můžete zapojit:

  • 17. 9. 2022 | Stříbrná promoce absolventů z r. 1997
  • 22. 9. 2022 | Setkání ředitelů a garantů fakultních škol
  • 30. 9. 2022 | Noc vědců
  • 3. – 7. 10. 2022 | Týden vysokoškolákem na Přírodě
  • 21. – 23. 10. 2022 | Badatelský víkendový seminář
  • 2. 12. 2022 | Den otevřených dveří UP
  • 14. 1. 2023 |  Den otevřených dvěří UP
  • 1. 11. 2022 – 15. 3. 2023 | podávání přihlášek ke studiu
  • průběžně celý rok | Badatel | pro studenty motivované bádat u nás a řešit své přírodovědné téma
  • každý semestr | Newton | nabízí středoškolákům účast na vybraném předmětu

Informace o dalších akcích a přenáškách naleznete na webových stránkách.