Obrázek článku Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se na našem gymnáziu uskutečnila konverzační soutěž v ruském jazyce.

V letošním roce se soutěž konala ve dvou kategoriích: v kategorii ZŠ a víceletá gymnázia (kategorie určená 8. a 9. ročníkům ZŠ a odpovídajícím ročníkům VG) a v kategorii SŠ II (kategorie určená 3. a 4. ročníkům a odpovídajícím ročníkům VG). Soutěže se zúčastnilo 13 studentek a studentů ze tříd 2. E a 3. A.

Konverzační soutěž se skládala ze tří částí (poslech s porozuměním, představení se a konverzace na vylosované téma). Účastníci soutěže konverzovali na řadu témat, např. „Наша семья“, „Наша гимназия“, „Moй день“, „Свободное время“, „Погода и времена года“ nebo „Известные русские и чешские города“. Všichni účastníci odvedli velmi kvalitní výkony, jejich mluvený projev v ruštině vynikal zejména bohatou slovní zásobou a pohotovými reakcemi.

V kategorii ZŠ a víceletá gymnázia se na 1. místě umístil Vít Zetek, druhé místo obsadila Renáta Danišová a třetí místo zaujala Apolena Kovářová (všichni z 2. E). V kategorii SŠ II se na 1. místě umístila Nikol Farmačková, druhé místo obsadila Renáta Jaskulová a třetí místo zaujaly společně studentky Karolína Jasná a Tereza Orságová (všichni z 3. A). Vítězové školního kola své kategorie obdrželi ocenění s diplomy a postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat 23. 3. 2023 na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné zdravotnické škole Vsetín.

Všem studentkám a studentům za jejich účast ve školním kole děkujeme a gratulujeme k odvedeným výkonům. Věříme, že tato akce bude pro zúčastněné motivací k dalšímu studiu ruštiny.

 

Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.

Fotografie (3)