Obrázek článku Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D - 59. ročník

V pátek 3. 3. 2023 se na naší škole konala Chemická olympiáda kategorie D. Soutěžního klání se zúčastnilo 16 soutěžících ze sedmi základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Celé dopoledne bylo provázeno příznivou atmosférou.

Úlohy letošního ročníku byly zaměřeny na chemii sloučenin dusíku a problematiku bílkovin. Soutěžící se ponořili do tajů výroby amoniaku, střelného prachu, oxidů a kyselin dusíku. Pro úspěšné vyřešení zadaných úloh bylo zapotřebí oprášit základy chemických výpočtů. Praktické dovednosti si žáci upevnili v průběhu experimentování s cukrářským droždím a při důkazech bílkovin v potravinách.

Úspěšnými řešiteli se stalo 12 soutěžících.

První místo obsadila Julie Pazdírková, žákyně Masarykova gymnázia Vsetín. Druhou příčku vybojovala Renáta Danišová z 2. E našeho gymnázia a na třetím místě skončil Šimon Bahr ze vsetínského gymnázia.

Dík patří rovněž vyučujícím, kteří velmi pečlivě připravili soutěžící.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Mgr. Pavel Groh

Fotografie (13)