Obrázek článku DESÁTÝ ROČNÍK GENETIKY VE VRAŽNÉM!

Letošní září proběhl už desátý ročník tzv. genetického workshopu. Tato akce se od začátku koná v rodišti Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky.

Ve středu 13. 9. 2023 vyjel autobus od GFPVM směr Vražné, místní část Hynčice, už podesáté. Přes čtyřicet žáků maturitních seminářů z biologie jela pod vedením svých učitelů poznat rodiště slavného badatele Mendela. V krásném prostředí jsme strávili celý den až do jedné hodiny odpoledne ve čtvrtek 14. 9., kdy pro nás autobus opět přijel, abychom se mohli vrátit do Valmezu. Většinu času jsme strávili řešením zajímavých genetických příkladů, které budou žákům užitečné k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Ještě bych připomněl, že 28. 6. 2023 proběhla pro stejné žáky v aule naší školy přednáška dr. Lízala z Masarykovy univerzity v Brně na téma Využití DNA v kriminalistice. Genetický workshop ve Vražném tak navazoval na tuto populárně naučnou akci.

Věříme, že snaha přiblížit našim žákům genetiku bude úspěšná a někteří v této vědě možná najdou své budoucí uplatnění.

 

Učitelé biologie Pavel a Taťána Danišovi