Obrázek článku Basové G na Festivalu duchovní písně ve Valašském Meziříčí

Kostel Nanebevzetí panny Marie se v sobotu 30. dubna 2016 rozezněl vznešenou duchovní hudbou, kterou divákům předneslo celkem šest hudebních těles.

Program zahájili Broučci, dětský sbor Církevní školy Salvátor. Už toto vystoupení ukázalo společné muzicírování různých generací, protože s dětmi zpívají i jejich maminky a další dospělí.

Akce podobného zaměření a rozsahu se konala ve Valašském Meziříčí naposledy před 10 lety. Zúčastnily se jí sbory a soubory, zastupující všechny generace zpěváků i hudebníků našeho města a okolí.

Kultivovaný zvuk mládežnického sboru pak posluchači ocenili v průběhu vystoupení sboru Basové G. V komorním obsazení sbor přednesl starý hebrejský tanec, Přemluvu z Loutny české Adama Michny, moderní zpracování gregoriánských zpěvů od Zoltána Kodályho a gospel Gloria! Sing praise! Hallelujah! V poslední skladbě zazpívala sólo Kristýna Tomšíková.

Následovala další část programu, ve které se představil Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka pod vedením Heleny Hrachové. Po něm nastoupili dospělí zpěváci – Ženský pěvecký sbor Hedvika, který řídí Růžena Děcká, Mužský pěvecký sbor Lumír ze Vsetína se sbormistrem Jaromírem Baselem a meziříčský mužský sbor Beseda. Jeho dirigent Stanislav Machanec také řídil společné provedení závěrečné skladby Ave verum corpus W. A. Mozarta, ve kterém se spojily hlasy všech zúčastněných souborů.

Organizátoři festivalu z MPS Beseda a všichni účinkující hudebníci byli odměněni potleskem zaplněného kostela. Oceněno bylo také vstřícné přijetí zpěváků zdejší římsko-katolickou farností a panem farářem Pavlem Stefanem.

PhDr. Jana Krcháková, sbormistr

Fotografie (6)