Návštěva sboru ze Šah

Ani letos se neporušila tradice trvající několik desítek let a skupinka studentů z tamních gymnázií (slovenského i maďarského) přijela na návštěvu do naší školy.

Doposud vždy přijížděli hlavně za sportem, letos ale poprvé spolu se sportovci do našeho města přijel i pěvecký sbor. Ihned sklidili velký úspěch, jak při společném vystoupení na náměstí, tak později v evangelickém kostele.

Vše začalo, když ve čtvrtek večer přijeli naši hosté do Valašského Meziříčí. Pár z nás je přivítalo a zavedli jsme je do internátu, kde byli během tří dnů u nás ubytovaní.

Asi nejvíce si Slováci a Maďaři u nás užili páteční program, kdy jsme se s nimi všichni seznámili a vzali je na procházku po našem městě, zakončenou společným zpěvem písní Mám já v Hodslavicách galánkuPrší prší na náměstí. Poté jsme se přesunuli do naší školy. Tam jsme o velké přestávce zazpívali před aulou, ve které jsme následně cvičili na koncert. Odpoledne jsme chvíli zpívali v hudebně, pak jsme se odebrali do evangelického kostela, kde se uskutečnil benefiční koncert Studenti městu. Na koncertě tedy vedle sboru Basové G vystoupil i Miešaný mládežnícky spevácky zbor Bélu Bartóka Gymnázia s VJM Šahy. V závěru koncertu se k nám studentům připojili i někteří profesoři našeho gymnázia a zazpívali jsme společně. Jakmile koncert skončil, někteří členové sboru Basové G se vydali spolu s přáteli ze Šah na posezení do Schlattauerovy kavárny, ve které probíhala rozlučka.

V sobotu ráno studenti ze Šah odjeli zpět do svých domovů. Všem nám udělala návštěva ze Slovenska radost a věříme, že naše dlouholeté přátelství s nimi potrvá i nadále.

Kateřina Burdová, 1. E