Mezinárodní Turnaj přátelství

Ve dnech 9.–11. 6. 2016 proběhlo na našem gymnáziu tradiční setkání studentů GFPVM a žáků družební školy ze slovenského Gymnázia Šahy.

Poprvé se této družby zúčastnili i studenti z Gymnázia Šahy s vyučovacím jazykem maďarským.

Zatímco studenti ze slovenského gymnázia se účastnili turnajů ve volejbale dívek a v malé kopané chlapců, maďarští studenti, coby pěvecký sbor, nacvičili společný program s pěveckým sborem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Basové G. Společný koncert obou pěveckých sborů se velice podařil a sklidil velký ohlas.

Ale nyní k oběma turnajům.

V pátek 10. 6. 2016 byly pro studenty připraveny sportovní turnaje ve volejbale dívek a ve fotbale chlapců.

Volejbalového turnaje dívek se zúčastnila čtyři družstva. Pozvání přijalo družstvo Masarykova gymnázia Vsetín, Gymnázia Hranice a naše partnerské gymnázium ze Šah.

Celý turnaj probíhal ve velmi přátelské a pohodové atmosféře. Mohli jsme vidět pěkný volejbal plný zajímavých akcí. Vítězem turnaje se stal tým našeho gymnázia ve složení Eliška Zemanová, Barbora Škařupová, Dorota Komanová, Denisa Kopecká, Kateřina Bizoňová, Lucie Došková, Tereza Šošolíková, Lea Žilinská a Markéta Camfrlová. Na druhém místě se umístilo Gymnázium Hranice na Moravě, třetí místo obsadilo Masarykovo gymnázium Vsetín a na čtvrtém místě Gymnázium Šahy.

  1. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
  2. Gymnázium Hranice
  3. Masarykovo gymnázium Vsetín
  4. Gymnázium Šahy

Chlapci sehráli svůj turnaj na sportovním hřišti ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí s těmito výsledky:

  1. Absolventi Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí
  2. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
  3. ISŠ – COP Valašské Meziříčí
  4. Masarykovo gymnázium Vsetín
  5. Gymnázium Šahy

Naše gymnázium reprezentovali tito studenti:

Vít Skotnica, Štěpán Hlavica, Šimon Gilar, David Odstrčil, Martin Zachrdla, Karel Hradil, Jakub Straka, Šimon Vrána, Martin Jiříček, Jakub Čížek, Ondřej Kadla a Ondřej Horák.

Všem srdečně gratulujeme, děkujeme za účast, pomoc a bezproblémový průběh turnaje. Poděkování patří také všem subjektům, které akci podpořily finančně a materiálně. Děkujeme Zlínskému kraji, městu Valašské Meziříčí, firmě Váhala a spol. s r. o., firmě JaNex a firmě Ovocentrum Valašské Meziříčí.


Mgr. Markéta Heřmanová a Mgr. Vojtěch Blabla