Hodina moderní chemie

Ve čtvrtek 13. října na naše gymnázium v ranních hodinách dorazili studenti Vysoké školy chemicko-technologické Praha – Eliška a Lukáš.

V rámci projektu Hodina moderní chemie našim studentům atraktivním způsobem ukázali, že chemie je perspektivní obor a že se bez ní v běžném životě obejít nelze.

V průběhu celého dopoledne se této zajímavé aktivity účastnili žáci 1. A, 2. A, 2. B, 2. E a žáci navštěvující Seminář a cvičení z chemie.

Součástí hodiny byly pokusy a praktické ukázky, do kterých se mohli interaktivně zapojit i samotní žáci. Hodina probíhala formou dialogu s množstvím pokusů. Žáci byli při správných odpovědích odměněni propagačními materiály, bonbóny, periodickými tabulkami, které se určitě v průběhu hodin chemie budou hodit.

Hodina byla rozdělena na tři části. V sekci „Barvy“ byl předveden experiment chemický semafor, který je založen na oxidaci a redukci indigokarmínu glukózou a vzdušným kyslíkem. Efektní bylo také spalování methanolu s příměsí lithné soli a kyseliny trihydrogenborité. Současně byl žákům připomenut neblahý účinek methanolu, který se v těle postupně přeměňuje na kyselinu mravenčí, která vyleptá tyčinky a čípky v oku, následkem čehož člověk oslepne.

V části „Světlo a tma“ se žáci seznámili se schopností některých látek barvit plamen. Prostřednictvím chemických pokusů bylo předvedeno světlo z netradičního pohledu, a to jako elektromagnetické vlnění různých vlnových délek. Zajímavá byla rovněž oxidace luminolu peroxidem vodíku a její aplikace v kriminalistice při důkazu přítomnosti krve.

Oheň nás doprovází od pravěku, a tak sehrál svou roli i v hodině moderní chemie. Konkrétně šlo o zapálení střelného prachu a nitrocelulózy, která má své využití při výrobě pingpongových míčků, membránových filtrů, celuloidových filmů nebo nátěrových hmot.

Došlo i na hašení ohně. Malé úskalí nastalo při použití hasicího přístroje, který byl nefunkční, protože spíše hoření podporoval. Protagonisté experimentů tento nefunkční hasicí přístroj rychle nahradili funkčním. Představili suchý led, tedy formu oxidu uhličitého, který vzniká pod velkým tlakem za chlazení. Dokonce došlo i na jeho ochutnávku! Po zdolání ohnivého živlu žáky čekal poslední blok experimentů.

Třetí část byla věnována problematice „Tepla a chladu“. Zábavnou a interaktivní formou byl představen jeden z prvků periodické soustavy. Jednalo se o plynný prvek bez chuti a zápachu nacházející se v druhé periodě periodické tabulky prvků. Už tušíte, který prvek nám byl představen? Ano, byl to dusík! Ale ne tak ledajaký, jednalo se o dusík kapalný. Viděli jsme vliv extrémně nízké teploty na vlastnosti organického i anorganického materiálu. Na závěr lektoři z VŠCHT předvedli jednoduchý a bezpečný způsob výroby smetanové zmrzliny. Výběr chutí a barev byl široký. „Je libo kokosovou, ananasovou, oříškovou, modrou nebo červenou?“ ptali se žáků Lukáš a Eliška. Na obličejích bylo vidět, že zmrzlina byla opravdu velmi chutná.

A nebyly by to chemické pokusy, kdyby něco nebouchlo. O explozi se postaral prezervativ, který byl nafouklý dusíkem do gigantických rozměrů, což bylo způsobeno změnou objemu při přechodu kapalného skupenství dusíku do plynného. Lektoři uvedli, že se jedná o chytrý materiál z rukou chemiků s přesně definovanými vlastnostmi – tloušťkou, pružností, barvou, vůní, chutí a lubrikací. No a „Výbuch nebyl v pět“, ale opakoval se v průběhu celého dopoledne v hodinových intervalech.

Věříme, že tento způsob popularizace chemie inspiruje i naše žáky k dalšímu studiu přírodních věd a to hlavně chemických. Velký dík patří lektorům za příjemně strávené dopoledne a za jejich nadšení pro věc. Věříme, že tato inspirativní spolupráce bude pokračovat i v nadcházejících letech.

Mgr. Pavel Groh

 

A jak „Hodinu moderní chemie“ hodnotili žáci?

 • Hodina moderní chemie byla super. Pokusy byly efektní a také nám je vysvětlili. Zábava nechyběla, ale lepší by bylo mít dvouhodinovku, aby se tam vešlo více pokusů.
 • Hodina se mi velmi líbila, bavila mě a přišla mi zajímavá. Líbila se mi ukázka chemických pokusů, následné vysvětlení reakce plus příklad z praktického života.
 • Dnešní hodina chemie trochu jinak se mi moc líbila. Bylo super vidět a odzkoušet si některé z pokusů na živo. Beseda byla opravdu zábavná a zajímavá.
 • Dnešní hodina moderní chemie se mi moc líbila, bylo to zajímavě a poutavě pojato. Přednášející nám sdělili spoustu zajímavých informací a zároveň vše oživovali vtipnými hláškami. Skvěle vybrány byly i pokusy (přišly mi neobvyklé a zajímavé).
 • Hodina se mi celkem líbila, ale mohli jsme v ní řešit věci, které zrovna v chemii bereme.
 • Líbilo se mi to. Bylo to hezkou, zábavnou formou. Mohli se minimálně odpověďmi zapojit všichni. Co se mi ale nelíbilo, byly některé nevhodné narážky. Ale co se týče samotné chemie, pokusy to bylo skvělé. Bavilo mě to.
 • Dnešní hodina chemie se mi líbila, bylo to zajímavé zpestření výuky.
 • Dnešní přednášku z chemie bych hodnotila pozitivně, líbila se mi hodina celkově.
 • Praktická hodina chemie byla úžasná. Děkuji, že jste to pro nás zorganizoval.
 • Dnešní chemie se mi moc líbila, protože mě pokusy baví. Bylo to super a vůbec bych se nezlobila, kdyby se to někdy zopakovalo…
 • Dnešní chemie byla super. Všechny pokusy byly zajímavé a poutavé, žádná těžká teorie, které by říkali moc. Mně se to velmi líbilo a klidně bychom mohli mít i více takovýchto hodin.
 • Dnešní přednáška o moderní chemii se mi velice líbila, byla pojata vtipnou formou a i pokusy mě zaujaly (zvláště ty s luminolem).
Fotografie (5)