Mladí archeologové na Helštýně

Víte, kde se v našem okolí nacházejí stopy nejstaršího pravěkého osídlení?

Tímto místem je nedaleký vrch Helštýn. Dne 1. a 2. října byl v této lokalitě zahájen archeologický průzkum pod vedením archeologa Muzea regionu Valašsko Mgr. Samuela Španihela a městského památkáře Bc. Petra Zajíce. Cílem bylo pokusit se pomocí detektorů najít pozůstatky významného pohřebiště lužické kultury z doby bronzové a odkrýt základy letohrádků rodu Žerotínů zvaného také Belveder, který tu stával někdy mezi lety 1730–1850. Během dvou dnů se na Helštýně, který nás přivítal krásnou vyhlídkou a slunečným počasím, vystřídaly dvě skupiny studentů z prvního, druhého a třetího ročníku a naši absolventi, studenti oboru historie. Pod odborným vedením jsme si vyzkoušeli, jak probíhá archeologický průzkum od vyměření sondy v terénu, přes odkrytí zeminy za pomoci silných svalů, krompáčů a rýčů, až po pečlivé hledání dochovaných předmětů a jejich zlomků ve vykopané hlíně, začišťování odkrytých částí základů stavby a jejich přesné zaměření. Dva krásné slunečné dny nám přes namáhavou práci přinesly celou řadu informací o historii našeho města a radost z potvrzení existence barokní stavby, která jistě bývala velmi pěknou součástí zdejší krajiny.

Mgr. Alžběta Zetková

Fotografie (21)