Kapitoly z egyptské architektury v aule GFPVM

Víte, jak staří Egypťané přemísťovali vysoké štíhlé obelisky a jaké slovní úlohy například řešili žáci ve staroegyptské škole?

Odpovědi na tyto i mnohé další otázky ze života starých Egypťanů poskytla studentům prvního ročníků a dějepisným seminaristům z předmaturitního a maturitního ročníku v pondělí 5. října přednáška profesora PhDr. Ladislava Bareše, CSc. z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pan profesor, erudovaný arabista a zkušený egyptolog, který jako člen české výzkumné expedice strávil letos v Egyptě už svou dvaačtyřicátou pracovní sezonu, nás provedl křížem krážem dějinami egyptské architektury. Představil nám, co, jak a proč Egypťané stavěli, co se z toho dodnes v jejich zemi zachovalo a jak pracují na odkrývání dalších vzácných památek egyptologové z mnoha zemí světa. V závěrečné debatě o současné situaci na Blízkém Východě nám na základě svých bohatých zkušeností alespoň krátce přiblížil reálné souvislosti a příčiny současných konfliktů v této oblasti a jejich možné důsledky pro budoucnost Evropy.

Mgr. Alžběta Zetková

Fotografie (5)