Obrázek článku Ekologická olympiáda 2015

Netradiční olympiáda v tradičním prostředí.

Ve dnech 8. až 10. října 2015 proběhlo krajské kolo ekologické olympiády ve Valašských Kloboukách. Soutěž pro tříčlenné týmy středoškoláků je každoročně pořádána Gymnáziem Valašské Klobouky a ČSOP Kosenka. Akci finančně zaštiťuje Zlínský kraj.

Letošního ročníku s tématem "Sport a rekreace a ochrana přírody" se zúčastnilo deset družstev, naše gymnázium reprezentovala trojice ekologicky smýšlejících dívek z 5. E - Zuzana Kapustová, Martina Horáková a Michaela Štefková. 

V průběhu třídenního setkání čekala na soutěžící řada vážných i veselých úkolů (ústní a písemný kvíz, analýza dat, recesní scénka, zásobování suchem postižené krajiny vodou, tvorba zprávy o stavu a možnostech rekreačních aktivit ve městě, návrh "lákadla" k návštěvě města a estetické ztvárnění návrhu textilní tašky). Soutěž jako taková nebyla to hlavní, i když zvítězit je vždy velmi příjemné. Hlavním posláním této výjimečné akce je umožnit setkání mladých lidí s podobnými zájmy, výměna zkušeností, seznámení s praktickou ekologií a poskytnutí možnosti pochopit, že člověk je podstatnou součástí přírody a že i malá skupina či jednotlivec může ovlivnit dění v obci, městě, přírodě a krajině.

V soutěži se nejlépe dařilo týmu Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, který zvítězil před studenty z Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod a ekology z Masarykova gymnázia Vsetín. Naše družstvo mělo k medailovým pozicím daleko, což jistě zvýší motivaci k přípravě na další ročník EO.

Děkuji organizátorům za po všech stránkách výborně připravenou akci a studentkám 5. E za účast v soutěži.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (16)