Obrázek článku Krajské kolo Ekologické olympiády 2016/2017

Ve dnech 6. 10. – 8. 10. 2016 proběhlo krajské kolo Ekologické olympiády ve Valašských Kloboukách.

Této soutěže se zúčastnil i náš soutěžní tým z 3. E ve složení Hana Bernhardová, Daniela Kramolišová a Tomáš Holub.

Na krajské kolo Ekologické olympiády přijelo 10 družstev z celého Zlínského kraje. Soutěžit se začalo ve čtvrtek po třetí hodině odpolední, kdy byla zahájena teoretická část. Teoretický blok probíhal na gymnáziu ve Valašských Kloboukách. Po vydatné večeři následovala přednáška na hlavní téma letošního ročníku EO – Biokoridory a biobariéry. Po odborném výkladu pracovníka Agentury pro ochranu přírody a krajiny se konala každoročně velmi povedená recesní část, v níž se tento rok družstva v krátkých scénkách zaměřila na překážky, které člověk klade jiným organismům do cesty a znesnadňuje tak jejich přirozené putování krajinou.

V pátek se jelo na exkurzi do Štítné, a pak do Vysokého Pole, kde proběhl úvod k praktické části. Později se týmy přesunuly do tamního envicentra, jehož prostory poskytly soutěžícím zázemí pro vypracování návrhu na revitalizaci daného území. Hlavním úkolem bylo přizpůsobit prostor 3 druhům živočichů (modrásek očkovaný, vranka obecná a rys ostrovid) tak, aby mohly všechny druhy bez problémů migrovat krajinou. Průběžně družstva absolvovala ještě poznávačku a netradiční štafetovou překážkovou dráhu, jejíž úseky každý štafetový běžec překonal převtělen za jednoho ze čtyř živočichů – žábu, bobra, jelena či klíště. Večer byl věnován obhajobám soutěžních návrhů před odbornou porotou.

V sobotu po snídani byly slavnostně vyhlášeny výsledky. Zvítězil tým místních ekologů z Gymnázia Valašské Klobouky před zástupci z Gymnázia Uherské Hradiště a Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod. My jsme dosáhli krásného pátého místa. Soutěž byla velmi pěkná a panovala zde přátelská atmosféra. Doufáme, že se nám příští rok povede tak dobře, jako se nám vedlo letos.

Daniela Kramolišová, 3. E

Fotografie (10)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Krajské kolo Ekologické olympiády 2016/2017 - účastnický diplom.pdf
Dokument PDF
65.34 kB