Obrázek článku Ekoženy v Klobúkách

Co tam dělaly?

No přece soutěžily v týmové soutěži s ekologickou tematikou.

Tato tzv. „Ekologická olympiáda“ se konala v jistých Valašských Kloboukách.

Na toto odlehlé místo dorazila naše skupinka nadšených ekoložek, s názvem týmu „Ekoženy“, krátce po druhé hodině odpolední v těsném závěsu za stejně natěšeným týmem z Rožnova. Bouřlivé nadšení v nás zůstalo po celou dobu pobytu a ještě se stupňovalo s množstvím někdy těžce splnitelných úkolů.

Hned první disciplína – ústní test, nám doslova vyrazil dech. (A ne v úplně dobrém smyslu ☺!) Nicméně malý neúspěch na začátku soutěže jsme se lví hrdostí přestály a dravě se vrhly na písemný test, který nám rovněž vyrazil dech. Písemný test stíhala další pohroma v podobě počítačové hry „Jak být dobrým bačou“ a hledáním chyb v textu, kde jsme nejspíše zbytky slov opravily na špatná a špatná s dobrým pocitem nechaly tak.

Aby toho nebylo na náš tým dost, večer se rozpoutala nejhorší akce onoho vydařeného odpoledne. Jednalo se o recesní vystoupení. Náš hvězdný tým se však nezalekl ani této překážky a pustil se s vervou do představení, které jsme tvořily den předem za usilovného lámání hlav asi hodinu a půl na půdě naší školy. Večer (asi o půl jedné ráno) se náš tým konečně dostal do postelí a usnul jako by ho do vody hodil.

Dalšího dne se vstávalo velice brzo, na okna mrazík kreslil jinovatkové obrazy a foukal ledový severák. Náš tým se ale opět vzchopil, teple oblékl a vyrazil růžovým autobusem na exkurzi do místní přírodní rezervace Ščúrnica. Odpoledne jsme v Envicentru ve Vysokém Poli zpracovávaly úkoly z naší ranní prohlídky a patnáct minut se trápily nad složitou poznávačkou.

Večer jsme se vrátily do Valašských Klobouků a obhajovaly před komisí odborníků náš návrh ekologického managementu pro oblast Ščúrnicy. Po obhajobě jsme raději šly spát a ráno jsme se s pocitem dobře odvedené práce vracely do Valmezu (kupodivu jsme skončily na šestém místě z deseti).

Ekoolympiády jsme si náramně užily, přestože jsme byly zdaleka nejmladšími účastníky. Příští rok by se náš hvězdný tým chtěl znovu vydat na tuto super akci v srdci Valašska.

Tereza Danišová, Beata Hurychová a Barbora Pivovarčíková ze 3. E

Článek o průběhu krajského kola EO na portále ZKOLA

Fotografie (19)