Rozhoduj o Evropě

Úspěšný vzdělávací projekt určený studentům středních škol začíná již 5. dubna 2017 ve Zlíně prvním interaktivním seminářem.

Nový ročník Rozhoduj o Evropě je společným česko-slovenským projektem, v jehož rámci se uskuteční 14 regionálních seminářů v České republice a 8 na Slovensku. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze tří interaktivních částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace institucí EU a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky a odborníky, kdy účast přislíbil např. i primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek).

Novinkou letošního ročníku je to, že jsme spojili síly s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR a součástí regionálního semináře tak bude i simulace institucí EU „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jsme přesvědčeni o tom, že díky tomuto partnerství můžeme studentům nabídnout ještě atraktivnější a přínosnější projekt, než tomu bylo v minulosti. Kromě simulace fungování EU je ale tento ročník také ve znamení strukturovaného dialogu, kdy budou mít mladí lidé možnost diskutovat s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky, či odborníky) o různých problémech na místní, regionální, národní či evropské úrovni.

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol, přičemž ti nejaktivnější budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě.

Již nyní se můžete hlásit na seminář, který se uskuteční ve středu 5. dubna 2017. Místem konání je Magistrát města Zlín (obřadní síň – jednací místnost zastupitelstva), náměstí Míru 12, Zlín. Pro účast na semináři Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky stačí vyplnit přihlašovací formulář – na adrese: https://goo.gl/FP1im0, anebo napsat e-mail na akce@eutis.cz. Účastníci regionálního semináře budou mít hrazené cestovné (do Zlína a zpět), občerstvení je zajištěno.

Hlavním cílem projektu Rozhoduj o Evropě je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, zejména s ohledem na dění celoevropské, a zároveň zapojit více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme i o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejenom v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.  Projekt je realizován o.p.s. EUTIS ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku a byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika. Více informací o projektu naleznete na www.rozhodujoevrope.cz či na facebookové stránce. FB událost k semináři je ZDE.

S pozdravem za tým Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Mgr. Michael Murad
projektový manažer

EUTIS, o.p.s. | Na Úvoze 766/15, 591 01 Žďár nad Sázavou
email: michael.murad@eutis.cz | tel. +420 721 823 366 | www.eutis.cz