Pozvánka

Srdečně zveme na tradiční setkání při příležitosti dokončení restaurování historického goblénu „Vzlétání“.

Byl utkán v aubussonské manufaktuře kolem roku 1700. Po krátkém úvodu o průběhu restaurování této kulturní památky a historii francouzské dílny studenti Gymnázia Františka Palackého rozvedou téma „Vzlétání“ v divadelní formě.

Součástí snad by měl být i nevídaný pokus o levitaci studenta.