LESEM 2017

Letní Škola Environmentálního Myšlení pořádaná studenty katedry Environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Letní škola se uskuteční v termínu 10.–16. 7. 2017 na Horním mlýně v obci Křtiny v CHKO Moravský Kras. Po absolvování letní školy studenti získají certifikát o účasti, stvrzený naší katedrou. Všechny tři dosud uskutečněné ročníky letní školy byly velmi úspěšné. Studenti si rozšířili obzory (zejména v oblasti ekologie, biologie, filosofie a geografie), setkali se s odborníky na daná témata, prostřednictvím zážitkových her mohli lépe poznat sami sebe a naučili se utvářet si vlastní světonázor. Nabyté znalosti a zkušenosti také zvýšily jejich možnost přijetí na vysokou školu.

Za organizátorský tým LESEM

Jakub Opršal, student Katedry environmentálních studií FSS MU

Fotografie (1)