Pražský studentský summit  vzdělávání trochu jinak

Pražský studentský summit je unikátní, celoroční vzdělávací program pořádaný pod záštitou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), který již více než dvacet let vzdělává studenty středních i vysokých škol.

Dává mladým lidem možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, mezinárodní bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Dalším významným benefitem je, že část projektu probíhá v angličtině, čímž rozvíjí i jazykové dovednosti delegátů.

Nejdůležitějším prvkem vzdělávání PSS jsou simulace činností mezinárodních organizací OSN, EU a NATO, kde každý z účastníků představuje jeden vybraný stát. Během pěti přípravných setkání se studenti dopodrobna seznamují s postoji své země ke světovému dění, fungováním mezinárodních organizací a především s tím, co ve skutečnosti obnáší práce diplomata. Během závěrečné konference se pak každý z delegátů pokouší všechny získané znalosti zúročit na maximum – navrhují se řešení problémů, jedná se s ostatními účastníky a především se prosazují zájmy vlastního státu.

Projekt samozřejmě není jen o práci, těší se i značné podpoře známých osobností. Každým rokem se ho účastní desítky diplomatů, politiků, novinářů či akademiků, jejichž postřehy posunují studenty zase o kus dál. Pražský studentský summit tak nabízí mladým lidem jedinečnou platformu pro setkávání a inspirování se mezi sebou i s významnými osobnostmi veřejného života u nás i v zahraničí.

Bára Vránová, 3. B

Další informace o projektu naleznete na webu Asociace pro mezinárodní otázky.

Fotografie (3)