Obrázek článku Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0013

Zavedení nových metod a informačních technologií do výuky praktických cvičení z biologie na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí

Informace o projektu

Operační program:

CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:

Zavedení nových metod a informačních technologií do výuky praktických cvičení z biologie na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí

Rozpočet projektu:

5 281 303,58 Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.38/01.0013

Doba realizace projektu:

36 měsíců, 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015

Realizátor projektu:

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Hlavní manažer projektu:

Mgr. Jan Trčka

Partneři projektu:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

 

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

 

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

 
Stručný obsah projektu

Projekt se zabýval modernizací výuky praktických cvičení z biologie s využitím informačních technologií na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí. V rámci projektu proběhla rekonstrukce školní biologické laboratoře a její vybavení moderní laboratorní technikou a počítači. Učitelé zapojení do projektu byli proškoleni v práci s novým přístrojovým vybavením ve výuce. Pro studenty budou vytvořeny výukové materiály v elektronické a tištěné formě. Bude se jednat o návody k praktickým cvičením z biologie a sady pracovních listů pro terénní a odborné exkurze. Hlavními výstupy projektu jsou elektronická cvičebnice laboratorních úloh umístěná na webové stránce moodle.gfpvm.cz a publikace s návody pro laboratorní cvičení. Žáci cílové skupiny se aktivně zúčastnili přírodovědných exkurzí s environmentální tematikou. Realizace projektu přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků při přechodu do terciárního vzdělávání a do praxe.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvořili žáci a vyučující Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí. V průběhu projektu bylo podpořeno 521 žáků v počátečním vzdělávání a 12 vyučujících v dalším vzdělávání.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit motivaci žáků Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ke vzdělávání se v předmětech s biologickým zaměřením prostřednictvím zavedení nových metod, výukových forem a informačních technologií do výuky praktických cvičení v předmětech s biologickým zaměřením.

Co projekt přinesl členům cílové skupiny?

Žáci mají možnost využívat v rámci laboratorních cvičení z biologie moderní přístrojové vybavení – každé studentské pracoviště (a pracoviště vyučujícího) je vybaveno binokulárním mikroskopem s digitální kamerou, preparační sadou, digitálními sondami pro měření fyziologických parametrů člověka a notebookem. V laboratoři biologie byla instalována interaktivní tabule s dataprojektorem, což umožňuje efektivní práci v laboratoři (např. demonstraci zdařilého preparátu celé třídě). V každém laboratorním cvičení má každý žák možnost pracovat s moderním vybavením ve vazbě na informační technologie, což vede ke zlepšení klíčových kompetencí žáků jak v oblasti biologie, tak v oblasti informatiky a výpočetní techniky.

Žáci mají k dispozici návody pro praktická cvičení v elektronické podobě – zároveň v rozšířené tištěné podobě pro domácí přípravu.

V každém ročníku studia jsou realizovány odborné exkurze – připravené ve spolupráci s partnery projektu. Žáci tak získají možnost navštívit lokality významné z hlediska ochrany přírody a seznámit se s praktickým uplatněním biologických oborů.

Učitelé biologie mohou využívat ve výuce moderní přístrojové vybavení – odpovídající současné praxi v biologických oborech.

Klíčové aktivity projektu
 1. Rekonstrukce laboratoře biologie a její vybavení nábytkem (GFPVM)
 2. Inovace ŠVP v předmětech biologie, seminář z biologie a seminář z molekulární biologie (GFPVM)
 3. Koncepce tvorby výukových materiálů pro praktickou výuku v předmětech s biologickým zaměřením (GFPVM)
 4. Vybavení biologické laboratoře laboratorními přístroji a ICT zařízením (GFPVM)
 5. Rozvoj klíčových kompetencí učitelů v oblasti modernizace výuky a efektivního využití nového vybavení biologické laboratoře (GFPVM)
 6. Tvorba elektronické verze první sady praktických úloh (GFPVM)
 7. Tvorba elektronické cvičebnice k laboratorním cvičením (GFPVM)
 8. Pilotní ověření pracovních listů genetického kurzu pro seminář z biologie (GFPVM)
 9. Pilotní ověření první sady úloh pro laboratorní cvičení z biologie, semináře z biologie a semináře z molekulární biologie ve výuce (GFPVM)
 10. Tvorba elektronické verze druhé sady praktických úloh (GFPVM)
 11. Pilotní ověření druhé sady laboratorních úloh z biologie, semináře z biologie a semináře z molekulární biologie ve výuce (GFPVM)
 12. Příprava podkladů a tisk finálních verzí výukových materiálů pro biologicky zaměřené předměty (GFPVM)
 13. Pilotní ověření práce s tištěnými verzemi výukových materiálů a elektronickou cvičebnicí ve výuce (GFPVM)
 14. Odborná recenze a konzultace praktických úloh s botanickým zaměřením (Muzeum regionu Valašsko)
 15. Odborná recenze a konzultace praktických úloh se zoologickým (Severomoravské regionální sdružení ČSOP)
 16. Odborná recenze a konzultace praktických úloh se zaměřením na biologii člověka (Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.)
 17. Pilotní ověření pracovních listů terénních cvičení z botaniky (Muzeum regionu Valašsko)
 18. Pilotní ověření pracovních listů terénních cvičení a odborných exkurzí ze zoologie (Severomoravské regionální sdružení ČSOP)
 19. Pilotní ověření pracovních listů kurzů a odborných exkurzí se zaměřením na biologii člověka (Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.)
Přiložené soubory (12)
Název a typ souboru
Dokument PDF Botanická exkurze Rusava 2013.pdf
Dokument PDF
384.46 kB
Dokument PDF Botanická exkurze Prostřední Bečva 2014.pdf
Dokument PDF
2.59 MB
Dokument PDF Genetický workshop 2014.pdf
Dokument PDF
1.29 MB
Dokument PDF Rekonstrukce laboratoře biologie 2012.pdf
Dokument PDF
1.94 MB
Dokument PDF Genetický workshop 2013.pdf
Dokument PDF
1.31 MB
Dokument PDF Partnerská spolupráce Nemocnice Valašské Meziříčí a.s a GFPVM 2014.pdf
Dokument PDF
888.1 kB
Dokument PDF Partnerská spolupráce Nemocnice Valašské Meziříčí a.s a GFPVM 2013.pdf
Dokument PDF
357.28 kB
Dokument PDF Seminář z molekulární biologie 2013.pdf
Dokument PDF
453.66 kB
Dokument PDF Zoologická exkurze - ekosystém rybníka 2014.pdf
Dokument PDF
1.52 MB
Dokument PDF Zoologická exkurze ZOO Zlín 2013.pdf
Dokument PDF
521.55 kB
Dokument PDF Zoologická exkurze - ekosystém rybníka 2013.pdf
Dokument PDF
1.19 MB
Dokument PDF Zoologická exkurze ZOO Zlín 2014.pdf
Dokument PDF
2.06 MB