Obrázek článku Den stromů

V úterý 20. října jsme si připomněli Den stromů.

Nejen v tento den bychom si měli uvědomit, jak jsou stromy důležité pro nás a pro krajinu. Proto i na naší škole proběhla se žáky 1. ročníků diskuze na téma: „Význam stromu pro krajinu“. Žáci si mimo jiné uvědomili, že stromy zadržují vodu, brání erozi půdy a poskytují útočiště nejen savcům a ptákům, ale také hmyzu. Diskuze byla velmi podnětná a jistě by mohla pokračovat i déle, než jednu vyučovací hodinu. Mimo diskuzi si také žáci 2. B vyzkoušeli praktické určování stromů v parku Botanika a výtvarná skupina 1. A pod vedením paní učitelky Marie Dufkové vytvořila „Dopis stromu“. Do uměleckých aktivit se zapojila také třída 4. E, konkrétně výtvarníci paní učitelky Veroniky Koléškové, kteří využili barevnosti listů stromů k tvorbě portrétu a zachycení pomíjivých okamžiků podzimních dnů.

Děkuji všem za chuť, se kterou se do diskuze i úkolů vrhli, a těším se na další ročníky tohoto dne na naší škole.

Mgr. Barbora Šimíčková

Fotografie (5)