Obrázek článku Biologická olympiáda – 50. ročník

Soutěž pro žáky základních a středních škol.

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Koncepce Biologické olympiády je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou. Vyhlašovatelem Biologické olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je organizována v následujících kategoriích a soutěžních kolech:

  • v kategorie A– určené pro žáky 3. a 4. ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, krajském a ústředním soutěžním kole,
  • v kategorie B – určené pro žáky 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorie C – určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií; probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorie D – určené pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Biologická olympiády.

Na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí každoročně probíhají školní kola Biologické olympiády kategorie: A, B, C. Garantem školního kola kategorie A, B je Mgr. Markéta Heřmanová, kategorie C Mgr. Monika Hlosková.

Úspěchy našich žáků v předcházejících ročnících

49. ročník

Richard Boček (5. E)

5. místo (krajské kolo, kategorie A)

 

Tereza Hasalíková (3. A)

17. místo (krajské kolo, kategorie A)

 

Tereza Šošolíková (3. E)

18. místo (krajské kolo, kategorie B)

 

Lukáš Chumchal (2. B)

22. místo (krajské kolo, kategorie B)

 

Hana Bernhardová (1. E)

6. místo (krajské kolo, kategorie C)

48. ročník

Mojmír Kocurek (3. A)

8. místo (krajské kolo, kategorie A)

 

Lucie Curylová (5. E)

12. místo (krajské kolo, kategorie A)

 

Richard Boček (4. E)

3. místo (krajské kolo, kategorie B)

 

Tereza Hasalíková (2. A)

7. místo (krajské kolo, kategorie B)

 

Jan Sadílek (2. E)

4. místo (krajské kolo, kategorie C)

47. ročník

Michaela Klečková (6. E)

7. místo (krajské kolo, kategorie A)

 

Natálie Goláňová (5. E)

14. místo (krajské kolo, kategorie A)

 

Mojmír Kocurek (2. A)

3.–4. místo (krajské kolo, kategorie B)

 

Richard Boček (3. E)

8. místo (krajské kolo, kategorie B)

 

Jan Sadílek (1. E)

4. místo (krajské kolo, kategorie C)