PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 20172018

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do soutěže pro mladé přírodovědce.

PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pravidla soutěže jsou obdobná jako v MATEMATICKÉM KLOKANOVI: v kategorii KADET soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a jejich vrstevníci na víceletých gymnáziích a v kategorii JUNIOR soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a opět jejich vrstevníci.

V kategorii KADET na naší škole letos soutěžilo celkem 52 žáků, v kategorii JUNIOR pak celkem 21 žáků. Jak se jim vedlo, se můžete dočíst v přiložené výsledkové listině.

Mgr. Hynek Bartošek

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Přírodovědný Klokan 2017 - výsledky GFPVM.pdf
Dokument PDF
74.67 kB