Hurá na vysokou!

Projekt organizovaný Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Jeho hlavním cílem je motivovat středoškolské studenty ke studiu na vysoké škole se zaměřením na životní prostředí.

Letos pokračujeme v podobném schématu jako v minulých letech, středním školám nabízíme:

Celodenní odborné programy u nás na fakultě v termínech  1. 12. 2017 a 2. 3. 2018. V případě velkého zájmu budeme po domluvě se středními školami pořádat tyto celodenní odborné programy i v dalších termínech. Program je možné sestavit „na míru“, vybírejte ze seznamu přednášek na webu (seznam přednášek bude v průběhu akademického roku aktualizován).

Odborné popularizační přednášky u Vás na škole, ze kterých si vybírají školy při jejich plánované účasti na celodenním odborném programu na FŽP a se kterými přednášející také mohou přijet za Vámi na střední školu.

Veškeré dotazy, přihlášky či objednávky směřujte na: huranavysokou@fzp.czu.cz, je také možné nás kontaktovat na telefonu: 775 251 986. Všechny nabízené aktivity jsou zdarma. Více informací o projektu a aktuální nabídce pro střední školy najdete v přiloženém letáčku, dále na www.fzp.czu.cz/huranavysokou a na facebooku https://www.facebook.com/fzp.czu.cz.

Za tým projektu Hurá na vysokou

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj fakulty

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Hurá na vysokou 2017/8 - leták.pdf
Dokument PDF
777.04 kB