Obrázek článku Talnet otevírá druhé bloky T-kurzů a kurz robotiky ASURO

Talnet otevřel registrace do druhých bloků online kurzů z oborů biologie, fyziky, chemie, historie a dalších.

Přihlašování je otevřeno do konce ledna 2019 u těch kurzů, které to umožňují. Anotace všech kurzů (tedy i těch neotevíraných pro 2. blok) najdete zde. Přihlášku zde. Nebo s dalšími informacemi na stránkách www.talnet.cz.

Speciální kurz robotiky ASURO prodloužil registraci POUZE do 9. 1. 2019. Více informací včetně přihlášky najdete na http://www.talnet.cz/asuro.

Za tým Talnetu

Vojtěch Tutr