Obrázek článku Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

V úterý 5. února 2019 proběhlo bez většího mediálního zájmu školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – ZŠ A1 a SŠ B2.

Všichni soutěžící předvedli před porotou ve složení Veronika Koléšková a Dalimil Krejčíř velmi pěkné a sympatické výkony a vyzkoušeli si, jak rozumějí mluvenému projevu při poslechu a jak dokážou konverzovat ve francouzštině, která rozhodně pro nikoho není jednoduchým jazykem ☺.

Na základě výkonů z poslechové a konverzační části určila porota následující pořadí:

Kategorie ZŠ A1

  1. místo: Barbora Sváčková (2. E)
  2. – 4. místo: Marie Křístková (2. E), Amálie Koléšková (2. E), Jan Fridrich (2. E)

Kategorie SŠ B2

  1. místo: Hana Bernhardová (5. E)
  2. místo: Anna Hurychová (5. E)

Blahopřejeme vítězům a všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony!

Mgr. Dalimil Krejčíř

Fotografie (4)