Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

V pondělí 29. ledna 2018 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce.

Všichni studenti soutěžící ve dvou kategoriích předvedli před porotou (ve složení V. Koléšková a D. Krejčíř) sympatické výkony a vyzkoušeli si, jak dokážou konverzovat v cizím jazyce.

Na základě výkonů z poslechové a konverzační části určila porota následující pořadí:

Kategorie B1:

  1. Natálie Kovařčíková (3. A)
  2. Anna Hurychová (4. E)

Kategorie B2:

  1. Martin Glíž (5. E)
  2. Alexandra Mrázová (5. E)

Všem soutěžícím děkujeme a blahopřejeme vítězům!

Mgr. Dalimil Krejčíř