Školní kolo konverzace ve francouzštině

Ve dnech 24. – 30. 1. 2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině.

Studenti ze tříd 2. A, 3. E, 3. A a 4. E se utkali hned v několika disciplínách: v písemné části – poslech s porozuměním, v ústní části – krátký úvod (představení), popis obrázku, jeux de rôle, monologický projev (na rozdílná témata, z nichž si žáci losovali). V konverzační části soutěže jsme hodnotili jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a plynulost vyjadřování.

Vítězové z obou kategorií postupují do krajského kola, které se bude konat v březnu 2017 ve Zlíně.

Kategorie B1 – Hana Bernhardová 3. E

Kategorie B2 – Tereza Lušovská 5. E, Martin Glíž 4.E

Vítězům gratulujeme a do krajského kola přejeme hodně sil a úspěchů. Všem účastníkům školního kola blahopřejeme k jejich výkonům a těšíme se na další francouzská setkání.

Vive le français !

Mgr. Veronika Koléšková

Fotografie (4)