Obrázek článku Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Dne 17. 2. 2016 proběhla na našem gymnáziu konverzační soutěž ve francouzštině, které se zúčastnilo celkem 12 studentů soutěžících ve třech kategoriích.

Studenti museli prokázat své komunikační dovednosti a jazykovou vybavenost v rámci poslechových cvičení, popisu obrázku a během rozhovoru se členy poroty.

Porota ve složení PhDr. Danuše Pospěchová (předsedkyně), Mgr. Veronika Koléšková a Mgr. Dalimil Krejčíř nejlépe ohodnotila výkony Hany Bernhardové, 2. E (ZŠ A1), Barbory Rykalové, 3. E (SŠ B1) a Terezy Lušovské, 4. E (SŠ B2), které zvítězily ve svých kategoriích a postupují do krajského kola.

Všem zúčastněným gratulujeme k velmi pěkným konverzačním výkonům a vítězům přejeme hodně zdaru v krajském kole, které se uskuteční ve Zlíně dne 16. 3. 2016.

Mgr. Veronika Koléšková

Fotografie (1)