Obrázek článku MATURITY 2021 - aktualizováno 30. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 do středy 26. 5. 2021 budou psát maturanti didaktické testy společné části maturit v jarním maturitním období 2021. V úterý 1. 6. 2021 budou zahájeny ústní zkoušky.

V přiložených souborech najdete přehled učeben, do kterých se dostavíte k didaktickým testům. Jsou přiloženy také rozpisy ústních zkoušek.

Z důvodu antigenního testování v pondělí 24. 5. 2021 pak přijďte na matematiku v 7:00 a na anglický jazyk ve 12:45.

V úterý 25. 5. 2021 se dostaví maturanti z ruštiny (společná část) k antigennímu testování  do učebny 2. A v 7:15, potom přejdou do učebny, kde budou psát test z češtiny.

K dalším didaktickým testům se dostavte alespoň 20 minut před zahájením.

ÚSTNÍ ZKOUŠKY 2021

Nebude se konat hromadné slavnostní zahájení, termín slavnostního ukončení maturit pro všechny třídy je 11. 6. 2021. Slavnostní zahájení proběhne v každé třídě se skupinou těch maturantů, kteří maturity zahajují. Přesný čas i forma slavnostního zakončení se ještě plánuje.

Třídní učitelé se domluví se třídou na předání kytice předsedovi v úvodu prvního maturitního dne.

Před zahájením každého půldne se nejpozději 30 minut před tažením první otázky sejdou maturanti podle rozpisu na určité dopoledne či odpoledne v učebně chemie. Mohou se zde prokázat platným výsledke testu na covid 19 nebo potvrzením o očkování či prodělané nemoci covid 19 ve stanovené lhůtě, případně budou testováni na covid 19.

Ústní maturitní zkouška je veřejná, cizí osoby se musí prokázat testem, platným očkováním či potvrzením o prodělané nemoci na covid 19 ve stanovené lhůtě.

Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby a v matematice i vlastní tabulky, rýsovací potřeby a kalkulačku.

Letos se u maturit nepodává občerstvení, přineste si vlastní svačinu, maturanti mají v den zkoušky nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.

Maturitní vysvědčení pro všechny třídy bude připraveno nejdříve v úterý 15. 6. 2021. Od tohoto termínu si třídní učitelé dohodnou datum a čas předání vysvědčení a podpisy protokolů s absolventy v učebnách:
4. A - učebna 2.b;    4. B - učebna 3.b;    6. E - učebna 3.e

 

 

 

 

Přiložené soubory (7)
Název a typ souboru
Dokument PDF SEZNAM 26_5_2021
Dokument PDF
107.64 kB
Dokument PDF SEZNAM 25_5_2021
Dokument PDF
650.26 kB
Dokument PDF SEZNAM 24_5_2021
Dokument PDF
552.93 kB
Dokument PDF Obsazení_učeben_20_21
Dokument PDF
420.89 kB
Dokument PDF 4.B rozpis ústních zkoušek
Dokument PDF
209.1 kB
Dokument PDF 6.E rozpis ústních zkoušek
Dokument PDF
208.91 kB
Dokument PDF 4.A rozpis ústních zkoušek
Dokument PDF
214.81 kB