Obrázek článku Newsletter Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

PřF UP připravila několik zajímavých programů pro studenty i pedagogy.

Týden vysokoškolákem na Přírodě

Studenti, kteří se zajímají o přírodní vědy a studium v Olomouci, si mohou vyzkoušet během 5ti denního pobytu 4. – 8. 10. 2021 na fakultě, jaké je to být vysokoškolákem. Seznámíte se s katedrami a pedagogy, zúčastníte se vybrané výuky společně se studenty fakulty, využijete stravování v menze, projdete si zajímavé zázemí univerzity i města. Pro ty ze vzdálenějších lokalit je připraveno ubytování na kolejích. Přihlásit se můžete v tomto odkazu.

Badatelský víkendový seminář

Tradiční Badatelský víkednový seminář je pro středoškoláky pořádán 22. – 24. 10. 2021. Účastníci si rozšíří své znalosti v oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi v prostředí malebného Javoříčka. Odjezd je hromadně zajišťován z Olomouce. Podrobnosti k akci jsou průběžně aktualizovány na stránce semináře.

Newton

Studenti se zájmem o přírodní vědy se mohou přihlásit k navštěvování vybraného předmětu po celý semestr, který budou navštěvovat společně s vysokoškoláky a pak mohou (ale nemusí) skládat zápočty a zkoušky s perspektivou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP mohou požádat o uznání kreditů za již tento úspěšně absolvovaný předmět.

Přihlášení je možné do 15. září 2021 na stránce, kde jsou zveřejněny i podrobnosti k programu.

Roadshow Přírody

Pedagogové mohou využít v rámci výuky nabídku přednášky s odborníky. Přednášky pro středoškoláky jsou směřovány do oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie a věd o Zemi. Kompletní nabídku témat najdete zde. V případě zájmu vyplňte tento formulář

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Od září PřF UP opět nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které jsou pořádány prezenčně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci celoživotního vzdělávání.