Velký zájem o dobrovolné dárcovství krve

Čtvrtky 19. a 26. května využili zájemci z řad studentů předmaturitního ročníku k návštěvě hematologicko-transfúzního oddělení a biochemických laboratoří nemocnice ve Vsetíně organizované ve spolupráci s mluvčí nemocnice Ing. Lenkou Plačkovou.

Jménem vedení nemocnice přivítal studenty v čekárně hematologicko-transfúzního oddělení náměstek pro personální řízení inženýr Martin Pavlica (mimo jiné absolvent GFPVM, maturitní ročník 2005), který krátce zavzpomínal na gymnaziální léta a poté podal studentům ucelené informace o možnosti uplatnění po absolvování vysokoškolského studia s medicínským a zdravotnickým zaměřením.

Paní primářka MUDr. Jana Pelková provedla studenty historií krevních transfúzí, připomněla podstatu existence krevních skupin a možnost komplikací, které mohou nastat při převodu inkompatibilní krve konečnému příjemci a objasnila také principy dědičnosti antigenních systémů na červených krvinkách. V druhé polovině své přednášky informovala o tom nejpodstatnějším – jak postupovat, jestliže se chcete stát dobrovolným dárcem krve či se nechat zapsat do registru dárců kostní dřeně a zodpověděla řadu dotazů zvídavého publika.

Následně se žáci zformovali do dvou skupin, jichž se ujaly vrchní sestra Marie Kašparová a vedoucí oddělení klinické biochemie RNDr. Dagmar Bělovová, a postupně si prohlédli zázemí biochemických laboratoří a krevní banky včetně praktické ukázky křížové zkoušky pro rychlý test krevní skupiny.

Velmi děkuji všem zaměstnancům Vsetínské nemocnice a.s., kteří se nám po dobu exkurze věnovali, za vstřícnost, perfektní organizaci, odborný avšak srozumitelný výklad problematiky a především za množství informací týkajících se dobrovolného dárcovství krve. Věřím, že řada studentů se do programu dárcovství krve již brzy aktivně zapojí.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (7)
Přiložené soubory (4)
Název a typ souboru
Dokument PDF Informace pro dárce krve.pdf
Dokument PDF
41.18 kB
Dokument PDF Historie krevní transfuze.pdf
Dokument PDF
106.56 kB
Dokument PDF Odběry a vyšetření.pdf
Dokument PDF
98.89 kB
Dokument PDF Transfúze na Vsetíně.pdf
Dokument PDF
101.78 kB